O projektu


Naziv projekta

UREĐENJE TURISTIČKO-REKREACIJSKOG CENTRA „Jezero-Hercegovac-Ružica grad"

Korisnik 

GRAD ORAHOVICA

Partneri

 • JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE I EKOLOŠKOM MREŽOM VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
 • TURISTIČKA ZAJEDNICA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
 • TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ORAHOVICE

Program

 • EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU sufinanciranja 2014.-2020
 • EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA „Konkurentnost i kohezija“

Poziv na dostavu projektnih prijedloga: PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA PRIRODNE BAŠTINE NA PODRUČJU SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA.

Projektom se provode aktivnosti podijeljene u 5 elemenata ( 1. Posjetiteljska infrastruktura i sadržaji; 2. Edukacija i interpretacija, 3. Promocija i vidljivost Edukativnog centra; 4. Upravljanje projektom; 5. Promidžba i vidljivost), u svrhu uspostave EDUKATIVNOG CENTRA ORATIOVICA -Skola u prirodi (u daljnjem tekstu EDC).

Izvode se 4 zahvata gradnje za osiguranje smještajnih kapaciteta u Odmaralištu za djecu (Centralna građevina EDC-a) i u 14 bungalova (Studio-apartmana) zajedno sa gradnjom sportskih terena, sve na lokaciji postojećeg gradskog turističkog kompleksa uz poznato orahovačko Kupalište „Jezero“. Do završetka radova i opremanja izradit će se strateški dokumenti neophodni za rad i pozicioniranje EDC-a na tržištu (Programska strategija, Marketinški plan, Akcijski plan upravljanja posjetiteljima), a za potrebe „Pilot projekta“ koji obuhvaća 3 programa nastave (Škola u prirodi, Terenska nastava za studente, Kamp za izviđače), i uporabe EDC-a nakon završetka projekta, nabavljaju se multimedijalna oprema (instalacija u višenamjenskoj dvorani Odmarališta i prijenosni/mobilni hologram), turistički električni vlak, mini autobus, buggy, bicikli više vrsta s opremom, sustav evidencije posjetitelja, edukativni i promotivni materijali.

Projektom se kroz višednevnu edukaciju osposobljavaju turistički interpretatori prirodne i kulturne baštine područja. Uređenjem TRC „Jezero-Hercegovac-Ružica grad“ doprinijet će se razvoju gospodarstva proširenjem turističke ponude i produžetkom turističke sezone Orahovice osiguravanjem novih smještajnih kapaciteta i edukativnih sadržaja s ciljem održivog korištenja i povećanja privlačnosti prirodne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema. TRC je namijenjen predškolskoj i školskoj djeci te studentima, kupačima i obiteljima s djecom i drugim posjetiteljima (izviđači, gljivari, biciklisti, sportaši...).

Cilj projekta

Održivo korištenje prirodne baštine orahovačkog kraja kroz uređenje postojeće i stvaranje nove turističko edukativne ponude, edukaciju turističkih vodiča za uspješno prezentiranje zaštićenih turističkih vrijednosti obuhvaćenih unutar Parka prirod Papuk, što će omogućiti posjetiteljima Centra doživljaj turističkog odredišta uz podizanje svijesti o važnosti očuvanja zaštićenih dijelova prirode i njene promocije. Vizija Centra je stvoriti kritičnu masu zaokruženih edukativnih sadržaja i objekata na projektnom području u svrhu zoniranja Grada Orahovice kao jedinstvenog turističko-rekreacijskog područja regionalnog značaja, uz diverstificiranje postojeće turističke ponude s naglaskom na eko turizam i sadržaje specifične za orahovačko područje što će rezultirati produljenju turističke sezone, povećanjem broja noćenja i posjetitelja i pridonijeti rastu gospodarstva i smanjenju depopulacije stanovništva.

Ciljne skupine projekta

 • školska i predškolska djeca tijekom cijele godine
 • učenici i vrtićka djeca koja pohađaju školu u prirodi u proljeće i jesen
 • mladi sportaši organizirani u ljetne kampove
 • kupači tijekom ljetnih mjeseci, obitelji s djecom
 • ostali posjetitelji tijekom cijele godine: planinari, biciklisti, gljivari, geolozi, grupe za team building i sindikalne igre, poslovni korisnici Centra za konferencije, udruge koje će Centar koristiti za razna događanja,
 • turističke agencije i upravni odjeli za obrazovanje i sport u većim gradovima

Očekivani rezultati projekta

 • rast zapošljavanja
 • proširena turistička ponuda grada Orahovice
 • povećan broj posjetitelja odredištu prirodne baštine

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

 • Ukupna vrijednost projekta: 81.377.429,88 HRK
 • EU sufinanciranje: 68.193.647,92 HRK

Razdoblje provedbe projekta

od 01.10.2019. do 01.05.2023.

Kontakt osobe za više informacija

 • Irela Strabić, voditelj projekta :
  • tel. +385-33-674 673
  • mob. +385-33 -782 3971
  • e-mail: irela.strabic@orahovica.hr
 • Lana Jurkin, rukovoditeljica TZ grada Orahovice
  • mob. +385-91-782 8863
  • mob. +385-99-262 0336
  • e-mail: lana.jurkin@orahovica.hr
 • Tatjana Arnold Sabo, ravnateljica JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije
  • tel. +385-33-722 033
  • mob. +385-99-235 1529
  • e-mail:tatjana.arnold.sabo@gmail.com
 • Josip Mikolčić, pomoćnik direktora turističkog ureda TZ Virovitičko-podravske županije
  • tel. +385-33-730 031
  • mob. +385-33-99-2479 342
  • e-mail: josip@tzvpz.hr

Projekt UREĐENJE TURISTIČKO-REKREACIJSKOG CENTRA „Jezero-Hercegovac-Ružica grad“ ref.br. KK.06.1.2.03.0002. je sufinanciran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Grada Orahovice.