Multimedijalan sadržaj


Kao suvremeni alat u programima Edukativnog centra Orahovica – Škola u prirodi (u daljnjem tekstu EDC) ali i kao turistička atrakcija svim posjetiteljima turističko rekreacijskog centra, koristi se multimedijalna oprema na dva načina.

Jedan je instalacija multimedijalne tehnike u višenamjenskoj dvorani glavne zgrade – Odmarališta EDC-a kao stalni postav za interakciju s posjetiteljima i za održavanje nastave, a drugi je korištenje mobilnog holograma za terensku nastavu Pilot projekta. Interpretacija i prezentacija prirodne i kulturne baštine primjenom novih tehnologija temeljenih na proširenoj stvarnosti, doprinosi povećanju i privlačnosti obrazovnog kapaciteta te na zabavan način potiče razvijanje svijesti o važnosti očuvanja biološke raznolikosti uz promociju zaštićenih dijelova prirode i Natura 2000.

Multimedija u EDC-u

Nabava opreme i instaliranje potrebne tehnike u interijeru višenamjenske dvorane aktivnost je Grada Orahovice kao investitora nekretnina čijom se gradnjom i opremanjem uspostavio EDC. Multimedijalan sadržaj kao suvremen način komunikacije i prezentacije koristi se kod održavanja nastave, tematskih predavanja ili jednostavno kao nadogradnja turističkog obilaska lokaliteta kao što je Park prirode Papuk s obiljem flore, faune, geoloških nalaza, izletišta, tematskih staza, ali i s bogatstvom kulturno-povijesne ostavštine ovog dijela Slavonije. Uz sve to, fenomen Parka kao jedinog geoparka u Republici Hrvatskoj, može se doživjeti na jednom mjestu u EDC-u zahvaljujući integracijom različitih multimedijalnih sadržaja koji su trajno interpolirani u višenamjensku dvoranu. Izvan redovnih termina korištenja dvorane za tematsku nastavu i predavanja, prostor EDC-a postaje zanimljiv virtualan svijet namijenjen svim posjetiteljima turističkog kompleksa. Multimedija obrađuje dvije teme na užem i širem području Turističko-rekreacijskog centra „Jezero-Hercegovac-Ružica grad“: PRIRODNU BAŠTINU I KULTURNU BAŠTINU. Za doživljaj prirodne baštine u okruženju i znamenitosti Papuka, koristi se razna interaktivna oprema poput outdoor tura „Upoznaj „Papuk“, fotkaona - flora i fauna i drugo. Bogata kulturna baština orahovačkog kraja povezuje se u prvom redu sa srednjovjekovnom profanom i sakralnom arhitekturom te arheološkim nalazištima, o čemu najbolje govori podatak da je na području Orahovice čak 5 srednjovjekovnih kulturnih dobara Republike Hrvatske. Najimpresivnija srednjovjekovna građevina i jedna od najvećih fortifikacijskih utvrda na ovim područjima je Grad „Ružica“ u Parku prirode koja je tematskom stazom spojena do EDC-a i Kupališta „Jezero“. Multimedijalni alati reproduciraju sve povezano s Legendom o Ružici i životom iz tog vremena, tako da se u dvorani Odmarališta može doživjeti virtualno viteško mačevanje, streličarstvo, pregledati interaktivna knjiga legendi o Ružici te doživjeti uprizorenje spektakla Bitka za Ružicu na temelju audio vizualnih zapisa izvedenih kostimiranih „bitki“ podno zidina Grada „Ružice“ u izvedbi orahovačke udruge Red vitezova Ružice grada prema kojoj je izvođen i mjuzikl. Navedenu tematiku iz sadržaja multimedije podržavaju harwarde i software za virtualnu i proširenu/unaprijeđenu stvarnost, holograme, fotkaone, touchscreen zasloni, Holofan uređaji, projektori s periferijom, tableti, virtualni setovi i ostala oprema za instalaciju navedenog nabavljena iz projekta.

Mobilni hologram

Ovaj popularan i inovativan uređaj koristi Javna Uprava za zaštićene dijelove prirode i ekološku mrežu Virovitičko-podravske županije koja provodi Pilot projekt – tri programa nastave, čiji neizostavan dio je i terenska nastava za što se koristi mobilni hologram.